เส้นทางของเรา

ดอกมะลิลาจากสวนเกษตรอินทรีย์

ORGANIC MA-LI-LA JASMINE

“ดอกมะลิลา” เป็นดอกไม้พื้นถิ่นของประเทศไทย อยู่ในสายพันธุ์ Jasmine Sambuc

ดอกมะลิลาที่เราใช้นั้นมาจาก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกดอกมะลิที่ดีที่สุด ดอกมะลิที่ได้จะมีกลีบใหญ่ ก้านยาวและกลิ่นที่หอมหวาน เป็นผลมาจากดินที่มีแร่ธาตุมาก

เราใช้ดอกมะลิที่ไร้สารเคมีจากไร่ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสกัดสารที่ทำให้ผิวชุ่มชื่น และทำให้สินค้ากลุ่ม Jasmine Ritual ของเรามีคุณสมบัติในการทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ดอกมะลิลาจะถูกเก็บในตอนเช้าตรู่อย่างนุ่มนวลในช่วงที่กลิ่นของดอกไม้หอมกระจายที่สุด เราได้เจอ “คุณบุ๋ม” ซึ่งงเป็นเจ้าของไร่มะลิ และมีความผูกพันกับดอกมะลิมาทั้งชีวิต คุณบุ๋มและเพื่อนร่วมงานของเธอ จะเริ่มงานในตอนเช้าตรู่โดยการเก็บดอกมะลิด้วยมือ ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพ และแพคส่งด้วยตัวเองก่อนที่จะถูกลำเลียงไปยังปากคลองตลาด ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ การที่ได้เก็บดอกไม้ด้วยมือนั้นทำให้เรารู้ว่าดอกไม้จะต้องได้รับการดูแลด้วยความละเอียดอ่อนอย่างแท้จริง ดอกมะลินั้นเป็นที่ต้องการอย่างสูง และมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจดอกไม้ในประเทศไทย และทำให้ชีวิตของคนจำนวนมากมีความยึดมั่นในการทำธุรกิจนี้อย่างยั่งยืน

การที่เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในวิถีชีวิตของไทยทั้งด้านจิตวิญญาณและเศรษฐกิจ เราได้เลือกมะลิลาดอกไม้ของไทย เป็นตัวแทนของความสุขอันเรียบง่ายของคนที่ใช้ชีวิตกับดอกไม้สีขาวเล็กๆชนิดนี้