คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

ตารางอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ ชนิดต่างๆโดยประมาณ

ตารางอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์
Estimated shelf life of some well-known Essential Oils

โดยปกติแล้วอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ คือ ส่วนประกอบทางเคมีที่อยู่ในพืชแต่ละชนิดตามธรรมชาติที่ทำให้อายุของน้ำมันระเหยไม่เท่ากัน เช่น สาร monoterpenes, phenols, ketones, monoterpenols, sesquiterpenes หรือ sesquiterpenols หรือวิธีการเก็บรักษาก็มีผลต่ออายุของน้ำมันหอมระเหยเช่นกัน ตารางนี้แสดงอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดี มาดูกันว่าแต่ละตัวมีอายุนานแค่ไหน

น้ำมันหอมระเหย ปี
Basil 3
Bergamot 3
Cedarwood 6
Chamomile, German 4
Clary Sage 4
Fennel 3
Frankincense 2
Geranium 4
Ginger 6
Lavender 4
Lemon 1
Lime 2
Neroli 3
Orange 1
Patchouli 10
Peppermint 4
Rose 6
Rosemary 3
Sandalwood 6
Spearmint 4
Tea Tree 2
Vetiver 6
Wintergreen 6
Ylang Ylang 4

[/mk_table]