การเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จากสบายอารมณ์ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

  • หากท่านพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง กรุณาโทรแจ้ง หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า +66 97 264 2401 วันจันทร์ – ศุกร์ (09.00-18.00), อีเมล์ [email protected] , Line Official Account @sabaiarom เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่งสินค้า ภายใน 30 วัน หลังจากท่านได้รับสินค้า โปรดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีไว้ เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการซื้อจากสบายอารมณ์
  • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องและความเสียหาย ของสินค้าตามที่ได้รับแจ้งจากท่าน การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ และบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ได้รับจากท่าน
  • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าให้แก่ท่าน
  • กรณีคืนสินค้า หากท่านได้รับการอนุมัติการคืนเงิน การคืนเงินจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ ภายใน 30 วัน เมื่อคำขอยกเลิกของท่านเสร็จสมบูรณ์ โดยช่องทางจะแตกต่างตามที่ท่านชำระเงิน

ทางบริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากการผลิต
  • เกิดความเสียหายกับสินค้าเนื่องจากการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
  • ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด ขนาดบรรจุผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า +66 97 264 2401 วันจันทร์ – ศุกร์ (09.00-18.00) , อีเมล์ [email protected] , Line Official Account @sabaiarom