เส้นทางของเรา

มะม่วงมหาชนก ผลไม้แห่งแรงบันดาลใจของไทย

AN INSPIRING MAHACHANOK MANGO

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย มะม่วงเป็นผลไม้เป็นผลไม้ที่ยอดนิยมและศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้มะม่วงยังสื่อถึงความร่ำรวยและความรุ่งเรืองอีกด้วย

จากมะม่วงหลากหลายชนิด Sabai arom ได้เลือกเดินทางค้นหาต้นกำเนิดของ “มะม่วงมหาชนก” ที่จังหวัดลำพูน ทางภาคเหนือของประเทศไทย มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นสูตรสำหรับคอลเล็คชั่น Mango Orchard เราใช้เวลาหลายวันเพื่อเรียนรู้ถึงมะม่วงอันน่ามหัศจรรย์นี้จากชาวสวนในพื้นที่และรู้สึกทึ่งกับเรื่องราว และคุณลักษณะพิเศษของมัน

มะม่วงมหาชนกเริ่มเป็นที่รู้จักของตลาดในช่วงปี 1990 โดย คุณลุงเดช ทิวทอง ชาวสวนในจังหวัดลำพูนแห่งสวนทิวทอง คุณลุงได้อุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นบุคคลแรกที่ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์มะม่วงมหาชนกขึ้น มะม่วงชนิดนี้เป็นมะม่วงพันธุ์ ผสมระหว่างพันธุ์หนังกลางวัน ของไทย และมะม่วงพันธุ์ Sunset ของอเมริกา ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ แค่ปีละครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม จึงทำให้มะม่วงชนิดนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่พิเศษมาก  และคุณลุงเดชได้ตั้่งชื่อมะม่วงพันธุ์นี้ตามหนังสือที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงแปลไว้ นั่นก็คือเรื่องพระมหาชนกซึ่งได้สื่อถึงคุณค่าของสติปัญญา ความตระหนักและความยั่งยืน ลักษณะที่โดดเด่นของมะม่วงมหาชนกนั่นอยู่ที่ผิวที่มีหลายสี  สีเขียวในด้านหนึ่งและ สีพีชทองอีกด้านหนึ่ง รวมไปถึงกลิ่นและรสชาดอันชุ่มฉ่ำ  ในปัจจุบันได้มีการปลูกมะม่วงมหาชนกทั่วประเทศและได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนหลายชุมชนทั่วประเทศไทย