เส้นทางของเรา

หอมกรุ่นละมุนกลิ่นชามะลิที่แม่ฮ่องสอน

SWEET AND MELLOW SCENT OF JASMINE TEA IN MAE HONG SON

แรงบันดาลใจจากไร่ชาเขียวขจีที่ซ่อนตัวบนภูเขาสูงในแม่ฮ่องสอน จังหวัดเหนือสุดของไทยที่ได้แบ่งเขตแดนประเทศไทยและสหภาพพม่าและได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ทั้งหมอกน้ำค้างในฤดูหนาวหมอกฝนในฤดูฝน และหมอกควันจากไฟในฤดูร้อน

สบายอารมณ์ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ปลูกชาที่มีสีสันที่บ้านแม่ออ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จึงทาให้หมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีอากาศบริสุทธิ์น่าไปสูดให้ชุ่มปอด ประชากรส่วนหนึ่งของแม่ออสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนยูนาน ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากทางตอนใต้ ของประเทศจีนในสมัยต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในอดีตชาวจีนยูนานเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นขายในพื้นที่บ้านแม่ออ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ทรงพระราชทานสัญชาติไทยและจัดหาพื้นที่ทำกินให้ พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตใหม่ โดยสนับสนุนให้ชาวจีนยูนานเหล่านี้หันมาปลูกชาซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมตามชาติพันธุ์แทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันบ้านแม่ออกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกชาเลิศรส เช่น ชาอู่หลง และชาชิง ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า สะท้อนให้เห็นผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ซึ่งชาวจีนยูนานบ้านแม่ออพร้อมใจกันติดบนฝาบ้าน เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระเมตตา  ทุกวันนี้บ้านแม่ออ ยังได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย-จีนยูนาน และความสวยงามของไร่ชาเขียวขจีที่ปลูกเรียงรายบนไหล่เขา บ้านแม่ออจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อชาร์จพลังให้ชีวิตอย่างแท้จริง

สบายอารมณ์พาคุณออกจากชีวิตเมืองที่แสนวุ่นวาย ไปสู่บรรยากาศอันแสนสงบและสดชื่นที่บ้านแม่ออ ที่มาของการคัดสรรกลั่นกลิ่นหอมละมุนชวนผ่อนคลายจากชาอู่หลงและดอกมะลิ  ในคอลเลคชั่น Jasmine Infusion เสมือนคุณกำลังนั่งจิบชามะลิยามเช้า รอต้อนรับแสงอาทิตย์อุ่นที่จะสาดส่องลงมาที่ไร่ชาอันเขียวขจี