เส้นทางของเรา

เรื่องราวความรักของดอกกุหลาบจุฬาลงกรณ์

A LOVE STORY OF CHULALONGKORN ROSE

รักแท้ยังคงอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าเราจะห่างกายกัน

ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์เป็นดอกกุหลาบไร้หนามสีชมพูพันธุ์ผสมซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ 2410 ในประเทศอังกฤษ เป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใหญ่ได้ถึง 15 เซนติเมตรและมีกลิ่นหอมรัญจวนใจ ดอกกุหลาบอันเก่าแก่นี้ได้รับการปลูกที่เชียงใหม่โดยพระชายา เจ้าดารารัศมีแห่งเมืองเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจแรกของพระองค์ในการวางพื้นฐานในการปลูกดอกกุหลาบเพื่อการค้าในประเทศไทย

เราเดินทางขึ้นเหนือสู่ตำหนักดาราภิรมย์ในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางในภาคเหนือที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ในการค้นพบเรื่องราวของความรักระหว่าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และเจ้าดารารัศมีแห่งเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคมดอกกุหลาบแห่งชาติ เจ้าดารารัศมีได้รับสายพันธุ์ดอกกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ทุกปี และท่ามกลางดอกกุหลาบเหล่านั้น มีดอกกุหลาบสีชมพูไร้หนามซึ่งมีกลิ่นหอมไม่เหมือใคร แลกกลายเป็นดอกไม้ที่ท่านโปรดปรานเป็นที่สุด

พระองค์ตั้งชื่อดอกกุหลาบพันธุ์นั้นว่า “จุฬาลงกรณ์” และได้ทำการปลูกไว้รอบบ้าน ริมเขาแม่ริมในเชียงใหม่ ทั้งยังคัดเลือกดอกไม้ด้วยพระองค์เองเพื่อนำไปวางถวาย พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีจนนาทีสุดท้ายแห่งชีวิต

รักแท้คงอยู่ตลอดกาล ไม่ว่ากายจะห่างกัน นั่นคือสิ่งที่ SabaiArom รู้สึกกับเรื่องราวความรัก ในครั้งนี้ เราใช้น้ำมันหอมระเหยดอกกุุหลาบจุฬาลงกรณ์  เพื่อให้ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ สื่อถึงความโรแมนติคและความรักที่ไม่รู้จบในหัวใจของทั้งสองพระองค์