กิจกรรมออนไลน์, บทความ

กิจกรรมโหวตกลิ่นสเปรย์น้ำมันหอมระเหยที่ชอบ มีสิทธิ์รับ Sleep Well Pillow Mist

โหวตกลิ่นสเปรย์น้ำมันหอมระเหยที่ชอบ
 1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 – 27 มีนาคม 2566 ที่ Facebook Page Sabai Arom
  • กด Like Page & Share โพสต์กิจกรรมนี้แบบสาธารณะ
  • เลือกกลิ่นสเปรย์น้ำมันหอมระเหยที่ชอบ พร้อมเหตุผลที่อยากลองใช้ แล้วคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้
 2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
 4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และบอกเหตุผลถูกใจคณะกรรมการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 37 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
 6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบ ของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 7. ของรางวัลคือ Sleep Well Pillow Mist มูลค่าชิ้นละ 399 บาท ทั้งหมด 5 รางวัล (มูลค่ารวม 1,995 บาท)
 8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
 10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
  • เจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

 12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น