ตารางอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์

ตารางอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ ชนิดต่างๆโดยประมาณ

โดยปกติแล้วอายุของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ คือ ส่วนประกอบทางเคมีที่อยู่ในพืชแต่ละชนิดตามธรรมชาติที่ทำให้อายุขอ...

Continue reading

Essential Oil Shelf Life

Essential Oil มีวันหมดอายุหรือไม่ ?

อะไรทำให้น้ำมันหอมระเหยเสีย? หลายคนคงเคยสงสัยว่า Essential Oil มีวันหมดอายุหรือไม่ เพราะเป็นการกลั่นจนได้สารบริสุทธิ์จากพืช จึงน่าจะใช...

Continue reading

Essential Oil & Photosensitivity

น้ำมันหอมระเหยกับความไวต่อแสง

น้ำมันหอมระเหยในตระกูลซีตรัส ได้แก่ น้ำมันหอมระเหยส้ม น้ำมันหอมระเหยเกรฟฟรุต น้ำมันหอมระเหยเลมอน น้ำมันหอมระเหยมะนาว น้ำมันหอมระเหยเบอร...

Continue reading

เราใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างไร?

มีหลายวิธีในการใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ในแต่ละวัน ดังนี้ การใช้เพื่อสูดดม: วิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยบริ...

Continue reading

Essential Oil and The Pregnant

น้ำมันหอมระเหยกับสตรีมีครรภ์

สมาคมแห่งชาติเพื่อการบำบัดด้วยกลิ่นหอมแบบองค์รวม สหรัฐอเมริกา ระบุว่าน้ำมันหอมระเหยปลอดภัยต่อสตรีมีครรภ์ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับ...

Continue reading

Essential Oil and The Elderly น้ำมันหอมระเหยกับผู้สูงอายุ

น้ำมันหอมระเหยกับผู้สูงอายุ

เมื่อผู้ใหญ่ที่เรารักเข้าสู่ช่วงวัยชรา ร่างกายและจิตใจอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและภาวะจิต โดยอาจมีปัจจัยมาจากโรคประจำตั...

Continue reading

น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก

น้ำมันหอมระเหยมักถูกใช้ในการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการนวด การบำบัดด้วยกลิ่นหอม (หรือกลิ่นบำบัด) เมื่อพูดถึงการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก จะ...

Continue reading

How to check 100% Pure Essential Oils ?

วิธีตรวจสอบว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% หรือไม่

ข้อควรสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติ 100% คือ บนฉลากของน้ำมันหอมระเหย100% มักจะระบุว่า 100% Natural E...

Continue reading

Why are pure Essential Oils relatively expensive? ทำไมราคาน้ำมันหอมระเหยจึงค่อนข้างสูง 2

ทำไมราคาน้ำมันหอมระเหยจึงค่อนข้างสูง

ราคาของน้ำมันหอมระเหย100%ของSingle Essential Oil แต่ละชนิดค่อนข้างแตกต่างกันมาก พืชบางชนิดที่สามารถผลิตเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ทีละจำนวนมา...

Continue reading

How to Dilute Essential Oil For Skin Application?

จะเจือจางน้ำมันหอมระเหยสำหรับทาผิวได้อย่างไร?

การเจือจางสำหรับใช้เฉพาะที่   น้ำมันหอมระเหยเป็นพืชที่มีความเข้มข้นสูงและมีศักยภาพเกินกว่าจะใช้กับผิวหนังได้โดยตรง เมื่อใช้น้ำมั...

Continue reading