กิจกรรมออนไลน์, บทความ

ตามหา 6 ส่วนผสมของ Stress Away Collection มีสิทธิ์รับ Chill Out Hand Cream รวม 5 รางวัล

กิจกรรมตามหา 6 ส่วนผสมของ Stress Away Collection
  1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 – 30 มกราคม 2566 ที่ Facebook Page Sabai Arom
   • กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้แบบสาธารณะ
   • ตามหา 6 ส่วนผสมของ Stress Away Collection ให้ครบ แล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์
   • พร้อมบอกเหตุผลที่อยากลองใช้ Stress Away Collection แล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์
  2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น.
  3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
  4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และบอกเหตุผลถูกใจคณะกรรมการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ณ บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 37 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
  6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
  7. ของรางวัลคือ Chill Out Hand Cream มูลค่าชิ้นละ 269 บาท ทั้งหมด 5 รางวัล (มูลค่ารวม 1,345 บาท)
  8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
  10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
   • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
   • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
   • มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น