คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหยกับสตรีมีครรภ์

Essential Oil and The Pregnant

สมาคมแห่งชาติเพื่อการบำบัดด้วยกลิ่นหอมแบบองค์รวม สหรัฐอเมริกา ระบุว่าน้ำมันหอมระเหยปลอดภัยต่อสตรีมีครรภ์ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับภาวะแพ้ท้องและอารมณ์แปรปรวนขณะตั้งครรภ์ น้ำมันหอมระเหยจะช่วยปรับสมดุลอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำมันหอมระเหย Lavender, น้ำมันหอมระเหย Chamomile, น้ำมันหอมระเหย Ylang Ylang อย่างไรก็ตาม หากใช้น้ำมันหอมระเหยเกินขนาด ก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ทุกอย่างจึงควรอยู่ในความพอดีตามขนาดบ่งใช้

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นภาวะตั้งครรภ์และการใช้น้ำมันหอมระเหย เราแนะนำให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยในสตรมีครรภ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แม้ว่าจะไม่เคยมีรายงานผลเสียจากการใช้น้ำมันหอมระเหยช่วงตั้งครรภ์อย่างเป็นทางการออกมาพิสูจน์ แต่เราก็ได้รวบรวมรายชื่อน้ำมันหอมระเหยซึ่งเชื่อว่าสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยง ดังนี้

น้ำมันหอมระเหยซึ่งเชื่อว่าสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยง