คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

Essential Oil มีวันหมดอายุหรือไม่ ?

Essential Oil Shelf Life

อะไรทำให้น้ำมันหอมระเหยเสีย?

หลายคนคงเคยสงสัยว่า Essential Oil มีวันหมดอายุหรือไม่ เพราะเป็นการกลั่นจนได้สารบริสุทธิ์จากพืช จึงน่าจะใช้ได้ตลอดไป คุณภาพน่าจะคงเดิมตลอด แต่ในความเป็นจริง Essential Oil จากพืชแต่ละชนิดมีวันหมดอายุและคุณภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกันไป เช่น ชนิดของพืช คุณภาพของวัตถุดิบ วิธีการกลั่น และการเก็บรักษา แต่โดยหลักๆแล้วมีสาเหตุจากการทำปฏิริยากับออกซิเจนและความร้อนและแสง หากเราเก็บรักษา Essential Oil ให้พ้นจาก 3 สิ่งนี้ อายุการใช้งานและคุณภาพก็จะยาวนานขึ้น ทั้งนี้ Essential Oil จะมีอายุเฉลี่ย 2-3 ปี (หรือมากกว่านั้น)

ความร้อนเป็นสาเหตุทำให้ Essential Oil ระเหยเร็วขึ้นกว่าเดิม

ออกซิเจนที่เข้ามาในขวด Essential Oil จะปฏิกิริยากับสารประกอบใน Essential Oil ที่เรียกกว่ากระบวนการ oxidation ซึ่งทำให้ความเข้มของกลิ่น Essential Oil ลดลงหรือสี Essential Oil อาจ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

รังสี UV เป็นสาเหตุของอนุมูลอิสระ ซึ่งทำให้คุณภาพของ Essential Oil ลดลง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสีและกลิ่น ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขด้วยการซื้อ Essential Oil ที่บรรจุในขวดสีชา เพราะสามารถป้องกันแสงได้ดี

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Essential Oil ได้ทำปฎิกริยา oxidation กับออกซิเจน

กลิ่นเปลี่ยนไป
ความคุ้นเคยของเราที่มีต่อกลิ่น Essential Oil ที่เราใช้จะเป็นตัวบอกว่ากลิ่นผิดเพี้ยนไปหรือไม่ หากกลิ่นเปลี่ยนแปลงจนสังเกตได้ ไม่ควรนำมาผสมกับ carrier oil เพื่อทาผิว

ปฏิกิริยาต่อผิวหนัง
หาก Essential Oil เกิดปฎิกริ่ยา oxidation อาจก่อใหเกิดอาการแพ้บนผิวหนังได้ เช่น ผื่นแดง หรือคัน แม้ว่าเราจะเจือจางใน carrier แล้วก็ตาม ถ้าเกิดอาการแพ้บนผิวหนัง ให้หยุดใช้ Essential Oil ทันที

หมายเหตุ**
หากพบน้ำมันหอมระเหยมีตะกอนตกที่ก้นขวด ควรหลีกเลี่ยง เพราะน้ำมันหอมระเหยนั้นอาจถูกเก็บไว้นานเกินไปจนเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว

วิธีเก็บรักษาเพื่อยืดอายุของ Essential Oil

  • ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
  • เก็บรักษาให้พ้นจากแสงและความร้อน
  • เก็บรักษาในที่เย็น โดยตู้เย็นเป็นที่เก็บที่ดีที่สุด