คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก

Essential Oils and Children

แม้ว่าน้ำมันหอมระเหยจะเป็นความบริสุทธิ์ที่กลั่นได้จากพืช แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังกับผิวหนังของเด็ก เพราะผิวหนังของคนกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อน้ำมันหอมระเหยมากว่าช่วงวัยอื่นเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงควรเจือจาง (dilute) น้ำมันหอมระเหยก่อนทาบนผิวทุกครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีน้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษและควรหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็ก โดยสบายอารมณ์ได้จำแนกเกณฑ์ไว้ตามอายุพร้อมตารางแสดงอัตราส่วนการเจือจาง (dilute) เพื่อให้คุณใช้น้ำมันหอมระเหยได้อย่างถูกต้อง สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เมื่อเจือจางแล้วเราแนะนำให้มาบนเท้าของเด็กเพื่อทดสอบก่อนเสมอ

Essential Oils and Children
น้ำมันหอมระเหยที่ควรหลีกเลี่ยง Age Interval
หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
Aniseed x
Anise (Star) x
Basil x
Basil x
Black Seed x
Cajuput x
Cardamon x
Cassia x
Clove Bud, Clove Leaf, Clove Stem x
Cornmint x
Eucalyptus x
Fennel (bitter), Fennel (sweet) x
Galangal x
Garlic x
Ginger Lily x
Ho Leaf, Ravintsara (cineole chemotype) x
Hyssop (pinocamphone chemotype) x
Laurel Leaf, Bay Laurel x
Lemon Leaf / Petitgrain x
Lemongrass x
Marjoram (Spanish) x
Massoia x
May Chang x
Melissa x
Myrtle (aniseed) x
Myrtle (honey) x
Myrtle (lemon) / Sweet Verbena x
Niaouli (Cineole Chemotype) x
Oakmoss x
Opopanax x
Oregno x
Peppermint x
Peru Balsam x
Rambiazana x
Rosemary x
Saffron x
Sage (Greek) x
Sage (White) x
Sage (Wild Mountain) x
Sanna (Ginger lily, Hedychium spicatum) x
Saro x
Savory x
Styrax x
Tea Leaf / Black Tea x
Tea Tree (Lemon-scented) x
Treemos x
Tuberose x
Turpentine x
Verbena (Lemon) x