คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก

Essential Oils and Children

น้ำมันหอมระเหยมักถูกใช้ในการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการนวด การบำบัดด้วยกลิ่นหอม (หรือกลิ่นบำบัด) เมื่อพูดถึงการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก จะต้องใช้ความระมัดระวังและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนใช้น้ำมันระเหยกับเด็กมีดังต่อไปนี้

  1. อายุเด็ก: เด็กในช่วงอายุแรกเริ่มและเด็กที่มีอายุน้อยควรใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างระมัดระวัง เนื่องจากผิวหนังและระบบเส้นประสาทของพวกเขายังเติบโตอยู่ น้ำมันบางชนิดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือปัญหาทางเดินหายใจได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้น้ำมันกับเด็ก
  2. น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก: บางน้ำมันหอมระเหยถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น น้ำมันลาเวนเดอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้น้ำมันในความเข้มข้นที่ต่ำและให้ละลายในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนใช้ น้ำมันอื่นๆ อาจใช้ได้กับเด็กที่มีอายุมากขึ้น แต่ยังคงต้องใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้องและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  3. การใช้น้ำมันหอมระเหยในปัจจัยเสี่ยงและการตอบสนองของเด็ก: เด็กที่มีโรคหรือความไวต่อสารต่างๆ อาจมีความเสี่ยงสูงต่อผลข้างเคียงจากน้ำมันหอมระเหย ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีโรคหอบหืดหรือภูมิแพ้อาจมีความไวต่อปัญหาทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบการตอบสนองของเด็กเมื่อเริ่มใช้น้ำมันหอมระเหย
  4. การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นวิธีการช่วยรักษาสภาวะที่เฉพาะเจาะจง: การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยบางชนิดอาจช่วยลดอาการเฉพาะเจาะจงในเด็กได้ เช่น การใช้น้ำมันลาเวนเดอร์เพื่อส่งเสริมการนอนหลับในเด็กที่มีปัญหาการนอน แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเด็ก
  5. การเลือกและการใช้น้ำมันหอมระเหย: ควรใช้น้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อ่านคำแนะนำการใช้งานและคำเตือนในฉลากสินค้าและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ผิวหนังของเด็กมีความอ่อนไหวต่อน้ำมันหอมระเหยมากว่าช่วงวัยอื่นเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงควรเจือจาง (dilute) น้ำมันหอมระเหยก่อนทาบนผิวทุกครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีน้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษและควรหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็ก โดยสบายอารมณ์ได้จำแนกเกณฑ์ไว้ตามอายุพร้อมตารางแสดงอัตราส่วนการเจือจาง (dilute) เพื่อให้คุณใช้น้ำมันหอมระเหยได้อย่างถูกต้อง สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เมื่อเจือจางแล้วเราแนะนำให้มาบนเท้าของเด็กเพื่อทดสอบก่อนเสมอ

น้ำมันหอมระเหยที่ควรหลีกเลี่ยง Age Interval
หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
Aniseed x
Anise (Star) x
Basil x
Basil x
Black Seed x
Cajuput x
Cardamon x
Cassia x
Clove Bud, Clove Leaf, Clove Stem x
Cornmint x
Eucalyptus x
Fennel (bitter), Fennel (sweet) x
Galangal x
Garlic x
Ginger Lily x
Ho Leaf, Ravintsara (cineole chemotype) x
Hyssop (pinocamphone chemotype) x
Laurel Leaf, Bay Laurel x
Lemon Leaf / Petitgrain x
Lemongrass x
Marjoram (Spanish) x
Massoia x
May Chang x
Melissa x
Myrtle (aniseed) x
Myrtle (honey) x
Myrtle (lemon) / Sweet Verbena x
Niaouli (Cineole Chemotype) x
Oakmoss x
Opopanax x
Oregno x
Peppermint x
Peru Balsam x
Rambiazana x
Rosemary x
Saffron x
Sage (Greek) x
Sage (White) x
Sage (Wild Mountain) x
Sanna (Ginger lily, Hedychium spicatum) x
Saro x
Savory x
Styrax x
Tea Leaf / Black Tea x
Tea Tree (Lemon-scented) x
Treemos x
Tuberose x
Turpentine x
Verbena (Lemon) x