คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

วิธีตรวจสอบว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% หรือไม่

How to check 100% Pure Essential Oils ?
How to check 100% Pure Essential Oils ?

ข้อควรสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติ 100% คือ

  • บนฉลากของน้ำมันหอมระเหย100% มักจะระบุว่า 100% Natural Essential Oil

 

  • บนฉลากของน้ำมันหอมระเหย100% มักจะระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ( Botanical Name )

 

  • น้ำมันหอมระเหย100% มักจะถูกบรรจุในขวดแก้วทึบแสง เพื่อเป็นการเก็บรักษาคุณภาพ เนื่องจากจะเสื่อมคุณภาพเร็วเมื่อโดนแสงและอ๊อกซิเจน

 

  • น้ำมันหอมระเหย100% มีกลิ่นเป็นธรรมชาติ มีมิติซับซ้อน เนื่องจากประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีหลากหลายชนิด นอกจากนี้ น้ำมันหอมระเหยมักจะมีกลิ่นค่อนข้างสตรอง เพราะมีความเข้มข้นสูง ( บางชนิดอาจมีกลิ่นฉุน คล้ายยา)

 

  • เมื่อดมน้ำมันหอมระเหย100% แล้วจะสังเกตุได้ว่าร่างกายมีปฏิกิริยาตอบรับเกือบจะในทันที เช่นทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือ ตื่นตัวขึ้นมาทันที และสามารถรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนตัวของโมเลกุลของกลิ่นจากจมูก ขึ้นไปยังส่วนศีรษะ หรือลงมาที่ลำคอ แล้วไปยังส่วนอื่นๆในร่างกาย (ในขณะที่น้ำหอมสังเคราะห์ส่วนใหญ่กลิ่นจะหยุดอยู่บริเวณจมูก) ทั้งนี้เพราะขนาดโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถซึมผ่านเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

 

  • น้ำมันหอมระเหย100% ส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างเหลวคล้ายน้ำ (Low viscosity) ต่างจากน้ำมันพืชที่ค่อนข้างข้นและหนืด

 

  • น้ำมันหอมระเหย100% ส่วนมากจะใส ไม่ขุ่น อาจมีสีหรือไม่มีสี

 

  • น้ำมันหอมระเหย100% จะระเหยเร็ว และไม่ทิ้งคราบเลอะบนผ้า