คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

จะเจือจางน้ำมันหอมระเหยสำหรับทาผิวได้อย่างไร?

How to Dilute Essential Oil For Skin Application?

การเจือจางสำหรับใช้เฉพาะที่

 

น้ำมันหอมระเหยเป็นพืชที่มีความเข้มข้นสูงและมีศักยภาพเกินกว่าจะใช้กับผิวหนังได้โดยตรง เมื่อใช้น้ำมันหอมระเหยเฉพาะที่ ควรเจือจางด้วยน้ำมันตัวพา เช่น น้ำมันสวีทอัลมอนด์ น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันมะพร้าว การเจือจางเป็นมาตรการที่รับรองความปลอดภัยเพราะจะป้องกันปฏิกิริยาทางผิวหนังหรือการระคายเคือง