9k=

Sabai Arom ชวนคุณมาแชร์ “วิธีคลายเครียดในแบบฉบับของคุณ”

1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2565 ที่ Facebook Page Sabai Arom
• กดถูกใจ หรือกดติดตามเพจ
• แชร์โพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ
• คอมเมนท์ตอบคำถาม วิธีคลายเครียดในแบบฉบับของคุณ
2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น.
3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากตอบคำถามได้ถูกต้อง, ข้อความพร้อมเหตุผลที่นำเสนอ โดนใจคณะกรรมการจะพิจารณา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร Bertram Creative Hub เลขที่ 71 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
7. Sabai arom No.6 Stress Away Aroma Mist” มูลค่า 399 บาท จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารวม 1,995 บาท)
8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆได้
10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
• ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
• เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
• มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น