บทความ

กิจกรรมแชร์ไอเดียเติมพลังใจในแบบของคุณ

Recharge yourself online activity
  1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 ที่ Facebook Page Sabai Arom
   • กดถูกใจ หรือกดติดตามเพจ Sabai Arom
   • แชร์โพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ
   • บอกวิธีเติมพลังใจในแบบของคุณ และคอมเมนต์เลือกกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่อยากลอง พร้อมบอกเหตุผลใต้โพสต์
  2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 23:59 น.
  3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
  4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และเขียนเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร Bertram Creative Hub เลขที่ 71 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
  5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
  6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
  7. Sabai Arom Essential Oil Roller 5 รางวัล มูลค่าชิ้นละ 299 บาท (มูลค่ารวม 1,495 บาท) โดยสุ่มเลือกจาก 3 กลิ่น ได้แก่ Cheer Up, Charge Up และ Clear Mind
  8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
  10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
    • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
    • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
    • มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

   บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

  11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น