บทความ

ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามมีสิทธิ์รับ Sleep Well Pillow Mist และ Griptok รวม 20 รางวัล

Sleep Well Pillow Mist
 1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ Facebook Page Sabai Arom
 • กด Like & Share วิดีโอจากลิงก์ https://fb.watch/gFxmAKT24O/ และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้แบบสาธารณะ
 • ดูและแชร์วิดีโอแล้วคอมเมนต์บอกเหตุผลว่า..ทำไมถึงอยากลองใช้ Sleep Well Pillow Mist มาใต้โพสต์กิจกรรมนี้
 1. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น.
 2. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
 3. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และตอบคำถามถูกใจคณะกรรมการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 37 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
 5. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 6. ของรางวัลรวมทั้งหมด 20 รางวัล (มูลค่ารวม 5,990 บาท) ได้แก่
 • รางวัลที่ 1 : Sleep Well Pillow Mist จำนวน 10 รางวัล มูลค่าชิ้นละ 399 บาท (มูลค่ารวม 3,990 บาท)
 • รางวัลที่ 2 : Griptok จำนวน 10 รางวัล (คละสี) มูลค่าชิ้นละ 200 บาท (มูลค่ารวม 2,000 บาท)
 1. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
 3. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
 • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
 • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
 • มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

 1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น