บทความ

ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามมีสิทธิ์รับ Sunset & Sunrise Essential Oil Blend

ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามมีสิทธิ์รับ Sunset & Sunrise Essential Oil Blend Set
 1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 ที่ Facebook Page Sabai Arom
  • กด Like & Share วิดีโอจากลิงก์ https://bit.ly/3CKCOy5 และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้แบบสาธารณะ
  • ดูวิดีโอจนจบแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่า ในแต่ละวันคุณเผชิญกับอารมณ์แบบไหนบ้างและมีวิธีจัดการอย่างไร
  • พร้อมแคปภาพอารมณ์ที่คุณเจอจากในวิดีโอ มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้
 2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59 น.
 3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
 4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และตอบคำถามถูกใจคณะกรรมการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร Bertram Creative Hub เลขที่ 71 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
 6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 7. Sabai Arom Sunrise Ritual หรือ Sunset Ritual Essential Oil Blend เซตน้ำมันหอมระเหย Limited Edition จำนวน 5 รางวัล มูลค่าชิ้นละ 1,299 บาท (มูลค่ารวม 6,495 บาท)
 8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
 10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
  • มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น