คู่มือเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

ทำไมราคาน้ำมันหอมระเหยจึงค่อนข้างสูง

Why are pure Essential Oils relatively expensive? ทำไมราคาน้ำมันหอมระเหยจึงค่อนข้างสูง 2

ราคาของน้ำมันหอมระเหย100%ของSingle Essential Oil แต่ละชนิดค่อนข้างแตกต่างกันมาก พืชบางชนิดที่สามารถผลิตเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ทีละจำนวนมากก็อาจมีราคาต่ำ ในขณะที่พืชบางชนิดสามารถนำมาผลิตได้ทีละจำนวนน้อยๆก็จะมีราคาสูงขึ้นไปตามลำดับ (หมายเหตุ : น้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธ์100% ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณเชิงบำบัดและเป็นมิตรต่อร่างกายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ราคาถูกหรือแพง เพราะพืชทุกชนิดจะทรงคุณค่าของเขาอย่างซื่อสัตย์เสมอ)

Why are pure Essential Oils relatively expensive? ทำไมราคาน้ำมันหอมระเหยจึงค่อนข้างสูง 1

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ราคาสูงที่สุดในโลก เนื่องจากมีความซับซ้อนในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ การเก็บกุหลาบสดด้วยมือจะต้องเริ่มในเช้าตรู่ของช่วงเดือนพษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำมันในกลีบดอกกุหลาบมีปริมาณสูงสุด และต้องใช้กลีบกุหลาบมากถึงประมาณ 242,000 กลีบ แต่สามารถกลั่นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ได้เพียง 5 มิลลิลิตรเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ราคาน้ำมันหอมระเหยกุหลาบในตลาดจึงมีราคาแพงมาก