What’s your favorite scent?

Sabai Arom ชวนคุณมาแชร์
“What’s your favorite scent ?”

1. ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ที่ Facebook Page Sabai Arom

  • แชร์โพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ
  • เลือกกลิ่นที่ใช่ สำหรับคุณ
  • คอมเมนต์บอกเหตุผลใต้โพสต์

2. สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.
3. ร่วมกิจกรรมได้ 1 สิทธิ์ / 1 facebook account เท่านั้น
4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามได้ถูกต้อง และข้อความพร้อมเหตุผลที่นำเสนอโดนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร Bertram Creative Hub เลขที่ 71 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook Page Sabai Arom
6. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
7. Sabai arom Sleep Well Pillow มูลค่า 1,299 บาท จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารวม 6,495 บาท)
8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อความและเหตุผลใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้
10. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการ ดังเช่น
• ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
• เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
• มีเจตนาทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น